Information

Velkommen

Velkommen til Herning Brydeklub hjemmeside

Her finder du information om klubbens trænere, træningstider, aktivitetskalender samt bestyrelsesmedlemmer. Nyheder bliver opdateret på klubbens Facebook side.

Brydeklubbens Venner afholder ordinær generalforsamling

Søndag den 14. juni 2020, kl. 10.00

i Sportscenter Herning, Brydeklubbens lokaler, med kaffe og rundstykker.

Alle er velkommen – stemmeret kræver dog medlemskab i Brydeklubbens Venner.