Information

Velkommen

Velkommen til Herning Brydeklub hjemmeside

Her finder du information om klubbens trænere, træningstider, aktivitetskalender samt bestyrelsesmedlemmer. Nyheder bliver opdateret på klubbens Facebook side.

Vennernes generalforsamling

Brydeklubbens Venner afholder ordinær generalforsamling, søndag, den 09.04.2017, kl. 10.00 – ca. kl. 11.00 i Sportscenter Herning, Brydeklubbens lokaler, med kaffe og rundstykker.

Alle er velkommen – stemmeret kræver dog medlemskab i Brydeklubbens Venner.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden – Harald Strobl, Godthåbsvej 34, 7400 Herning, mobil: 26 25 27 09, e-mail: harald.strobl@castolin.se – i hænde senest torsdag, 30.03.2017.

Brydeklubbens Venner holder generalforsamling søndag D.9/4 KL 10

Dagsorden hænger på opslagstavlen i klubben.

Alle er velkomne...
...

View on Facebook